28. 7. 2020

Caterham CZ s.r.o.

Vážení zákazníci, dodavatelé, kamarádi a p?átelé,

dovoluji si vám touto cestou oznámit, že veškeré mé aktivity bude nov? zast?ešovat spole?nost Caterham CZ s.r.o., která se tak od 1.8.2020 stává výhradním importérem voz? Caterham do ?R, samoz?ejm? v?etn? autorizované servisní ?innosti.

D?kuji za pochopení a t?ším se na další setkání!

P?emysl Bartoš, Caterham CZ s.r.o.