20. 12. 2018

PF 2019

Milí kamarádi, p?átelé, známí, zkrátka všichni fandové Caterham?,

dovolte, abych vám pop?ál krásné svátky váno?ní a mnoho hezkého pro nadcházející rok 2019.
A? i nadále p?inášejí naše autí?ka radost a úsm?vy všem, od malých až po d?íve narozené.

To vše ze srdce p?ejí P?emek a Blanka Bartošovi