Otázky a odpov?di

Jak je to s homologací v ?R?
Modely Roadsport, Supersport a CSR mají plnou homologaci pro silni?ní provoz v ?R i v EU a spl?ují emisní normy Euro V. Modely R500 a SP/300.R jsou okruhovými speciály bez SPZ.

V nabídce Caterhamu jsou i další modely. Dají se dovézt?
Pochopiteln?, dovézt se dá všechno. Ale nep?ihlásíte je do provozu a tudíž je m?žete používat jen na okruhu. Ceny vás sd?líme na vyžádání.

Pro? se liší n?které ceny od t?ch anglických?
Zde prezentované ceny jsou kompletn? hotový v?z a zahrnují homologaci, DPH, dopravu, p?ípravu k provozu; auta mají levostranné ?ízení. Modely CSR spl?ují na rozdíl od anglických verzí emise a hlu?nost normy EUV; šestistup?ové p?evodovky a ?ty?bodové bezpe?nostní pásy mají již ve standardní výbav?.

Jsou provozní náklady opravdu tak nízké?
Ano. Kombinovaná spot?eba Cterhamu CSR 200 je 11,5 l a Roadsportu dokonce 7,2 l. Díky nízké váze je opot?ebení díl? minimální. T?eba pneumatiky vydrží v?tšin? jezdc? celou sezonu i když se svými vozy závodí. Brzdové desti?ky vydrží i dv? sezony. Pochopiteln? záleží na tom jak v?z používáte a jak s ním jezdíte.

Caterham

Který Caterham je nejlepší na závod?ní a který na každodenní ježd?ní?
Modely Roadsport a CSR jsou navrženy tak aby se dali bez omezení používat i v denní provozu. Supersport má SPZ ale je zam??ený spíš na výkony. A u R500 a SP/300.R je to jasn? dané už od samého za?átku.

Dají se vozy dále vylepšovat?
Jist?. V nabídkách jsou stovky díl?, které zlepšují jízdní vlastnosti i vzhled vozu. Zajiš?ujeme jejich objednání i montáž, tady v ?R máme s lad?ním našich aut bohaté zkušenosti.

Jak dlouho na n?j budu ?ekat?
Dodací lh?ty na naše vozy jsou individuální. Caterham je malosériový výrobce a záleží na tom jak náro?né budou vaše požadavky a jak bude továrna vytížená. Ze zkušeností si troufáme odhadnout, že nejdelší doba ?ekání je sedm m?síc?.