5. 5. 2019

Další p?ír?stek do ?eské „seven-family“

Novým p?ísp?vkem Colina Chapmana tuzemskému silni?nímu provozu se stává Caterham 485 CSR! Aktuáln? se p?ipravuje v centrále ?eského zastoupení na p?edání svému majiteli, kterému tímto pochopiteln? nesmírn? gratulujeme (a trošku závidíme :o)