23. 8. 2018

Další „sedmi?ka“ na ?eských cestách!

V sídle naší spole?nosti se v t?chto dnech pro svého nového majitele p?ipravuje práv? dovezený Caterham Seven 165 – gratulujeme :o) A navíc m?žeme prozradit, že pom?rn? záhy by m?l do ?ech dorazit další zbrusu nový cat, shodou okolností totožné barvy…