24. 12. 2017

Krásné svátky i mezisvátčí

Dovolujeme si popřát všem příznivcům Colinovy sedmičky klidné a pohodové Vánoce a bezpečný průjezd všemi zatáčkami roku 2018. PF 2018