26. 7. 2021

MIMO?ÁDNÉ OZNÁMENÍ

Vážení p?átelé, zákazníci, fandové, omlouvám se, ale dle oznámení vedení firmy Caterham UK, je s okamžitou platností ukon?eno objednávání voz? Caterham s motory Sigma 1.6 a pozastaveno objednávání voz? s motory Duratec.

Tato situace byla zavin?na nemožností dodavatele motor? Sigma již nadále dodávat tyto motory. Ukon?ení se dotkne i n?kterých již objednaných voz?, které byly objednány b?hem druhého ?tvrtletí tohoto roku.

Vedení Caterhamu, vyvíjí veškerou snahu o zajišt?ní homologace pro motor Duratec , který by m?l nahradit stávající motory Sigma. ?ešení této situace je však na delší dobu o p?ípadné zm?n? vás budeme samoz?ejm? informovat.

Je m? osobn? velmi líto, že nem?žeme dál rozši?ovat naší základnu Caterham?.

Váš P?emek Bartoš