19. 3. 2019

Seven 420R – bude se skládat :o)

Nový Caterham Seven 420 už u nás na zna?ky sice na zna?ky nedostanete, nicmén? stále platí, že jako ?eské zastoupení Caterham Cars vám dokážeme splnit každé – reálné – p?ání. D?kazem budiž další spln?ný sen jednoho z ?eských fanoušk? zna?ky Caterham: model Seven 420R, prozatím rozebraný na prvo?initele (tedy ve verzi kit car), s plnou závodní výbavou (ochranná klec, hasicí systém, bezpe?nostní nádrž, sekven?ní p?evodovka Sadev a všechny další nezbytné závodní dopl?ky, samoz?ejm? s pot?ebnou homologací). Na silnice sice „sedmi?ka“ v tomhle provedení vyjet nesmí, ale následné radosti na okruhu bude ur?it? o to víc – GRATULUJEME :o)