11. 11. 2017

Výro?ní kolekce oble?ení Caterham

K 60. výro?í modelu Seven p?ipravili u Caterham? kolekci zna?kového oble?ení, které je pochopiteln? k dispozici i ?eským p?íznivc?m této legendy. Kompletní katalog najdete v p?ípad? zájmu tady, svou objednávku m?žete zasílat na e-mail bartos@caterham.cz. Dodání do váno?ního termínu není pochopiteln? problém, i Ježíšek v tom jede s námi 🙂