7. 5. 2016

Aktuální modelová ?ada Caterham

P?inášíme vám aktuální p?ehled model? Caterham Cars Ltd., homologovaných pro provoz v EU (pochopiteln? v?etn? ?eské republiky). Oproti model?m, ur?eným pro „domácí h?išt?“ Caterham?, se totiž jedná nejen o mírn? odlišné specifikace, ale i názvy a ceny jednotlivých model?. Pokud tedy aktuáln? uvažujete o po?ízení kultovní „sedmi?ky“, všechno podstatné najdete v aktuálním prospektu. Jako exkluzivní importér voz? Caterham do ?R vám na vyžádání rádi sd?líme další podrobnosti k jednotlivým model?m, v?etn? cenové nabídky. Kontakt: bartos@caterham.cz, tel. 606-341-536