26. 7. 2021

MIMO?ÁDNÉ OZNÁMENÍ

Vážení p?átelé, zákazníci, fandové, omlouvám se, ale dle oznámení vedení firmy Caterham UK, je s okamžitou platností ukon?eno objednávání voz? Caterham s motory Sigma 1.6 a pozastaveno objednávání voz? s motory Duratec.

Tato situace byla zavin?na nemožností dodavatele motor? Sigma již nadále dodávat tyto motory. Ukon?ení se dotkne i n?kterých již objednaných voz?, které byly objednány b?hem druhého ?tvrtletí tohoto roku.

Vedení Caterhamu, vyvíjí veškerou snahu o zajišt?ní homologace pro motor Duratec , který by m?l nahradit stávající motory Sigma. ?ešení této situace je však na delší dobu o p?ípadné zm?n? vás budeme samoz?ejm? informovat.

Je m? osobn? velmi líto, že nem?žeme dál rozši?ovat naší základnu Caterham?.

Váš P?emek Bartoš

28. 7. 2020

Caterham CZ s.r.o.

Vážení zákazníci, dodavatelé, kamarádi a p?átelé,

dovoluji si vám touto cestou oznámit, že veškeré mé aktivity bude nov? zast?ešovat spole?nost Caterham CZ s.r.o., která se tak od 1.8.2020 stává výhradním importérem voz? Caterham do ?R, samoz?ejm? v?etn? autorizované servisní ?innosti.

D?kuji za pochopení a t?ším se na další setkání!

P?emysl Bartoš, Caterham CZ s.r.o.

1. 10. 2019

Další CSR s ?eskou RZ!

Tak pro letošek poslední nová sedmi?ka na našich silnicích:

Caterham Seven 485 CSR! Novému majiteli gratulujeme a p?ejeme správnou nájezdovou rychlost do každé zatá?ky :o)

2. 9. 2019

Nemusí pršet, sta?í když kape…

Další vítanou kapkou rozr?stající se flotily Caterham? na ?eských silnicích se v uplynulých dnech stal zbrusu nový Caterham Seven 485S SV, který jako první z voz? dodaných do ?R využil katalogovou novinku – možnost zvolit barvu ?aloun?ní z širokého vzorník? Caterham Cars Ltd. Majiteli gratulujeme a p?ejeme ranec š?astných kilometr? na co nejkvalitn?jším asfaltu :o)