30. 8. 2018

Žluté tsunami pokra?uje!

Do sídla ?eského zastoupení Caterham Cars práv? dorazil další nová?ek do ?eské sme?ky „zdivo?elých sedmi?ek“. Caterham Seven 355, tentokrát i s ?áste?ným využitím programu Signature (palubka v imitaci d?eva). Nar?stající popularita Caterhamu v ?R nás samoz?ejm? nesmírn? t?ší – co za ní stojí, to možná napovídají recenze a ?lánky v motoristických médiích. Jejich výb?r najdete TADY

23. 8. 2018

Další „sedmi?ka“ na ?eských cestách!

V sídle naší spole?nosti se v t?chto dnech pro svého nového majitele p?ipravuje práv? dovezený Caterham Seven 165 – gratulujeme :o) A navíc m?žeme prozradit, že pom?rn? záhy by m?l do ?ech dorazit další zbrusu nový cat, shodou okolností totožné barvy…

19. 5. 2018

Colin Chapman by oslavil 90

Práv? dnes si celý automobilový sv?t p?ipomíná nedožité 90. narozeniny automobilového vizioná?e a zakladatele firmy Lotus, Colina Chapmana. Jeho životní dráha se sice naplnila už v prosinci 1982, „jeho duch však krá?í dál“ – mimo jiné v podob? kultovního modelu Caterham Seven! Vd??n? vzpomínáme…

31. 1. 2018

Když se da?í, tak se da?í…!

Statistika roku 2017 je pro zna?ku Caterham hodn? p?íjemným ?tením – celkem 667 objednaných voz? znamená posunutí hodnoty historického rekordu už druhý rok po sob?!