5. 5. 2019

Další p?ír?stek do ?eské „seven-family“

Novým p?ísp?vkem Colina Chapmana tuzemskému silni?nímu provozu se stává Caterham 485 CSR! Aktuáln? se p?ipravuje v centrále ?eského zastoupení na p?edání svému majiteli, kterému tímto pochopiteln? nesmírn? gratulujeme (a trošku závidíme :o)
  
  

19. 3. 2019

Seven 420R – bude se skládat :o)

Nový Caterham Seven 420 už u nás na zna?ky sice na zna?ky nedostanete, nicmén? stále platí, že jako ?eské zastoupení Caterham Cars vám dokážeme splnit každé – reálné – p?ání. D?kazem budiž další spln?ný sen jednoho z ?eských fanoušk? zna?ky Caterham: model Seven 420R, prozatím rozebraný na prvo?initele (tedy ve verzi kit car), s plnou závodní výbavou (ochranná klec, hasicí systém, bezpe?nostní nádrž, sekven?ní p?evodovka Sadev a všechny další nezbytné závodní dopl?ky, samoz?ejm? s pot?ebnou homologací). Na silnice sice „sedmi?ka“ v tomhle provedení vyjet nesmí, ale následné radosti na okruhu bude ur?it? o to víc – GRATULUJEME :o)

20. 12. 2018

PF 2019

Milí kamarádi, p?átelé, známí, zkrátka všichni fandové Caterham?,

dovolte, abych vám pop?ál krásné svátky váno?ní a mnoho hezkého pro nadcházející rok 2019.
A? i nadále p?inášejí naše autí?ka radost a úsm?vy všem, od malých až po d?íve narozené.

To vše ze srdce p?ejí P?emek a Blanka Bartošovi

25. 10. 2018

Váno?ní inspirace pro „sedmi?ká?e“

Už jste p?emýšleli, o co si letos napsat Ježíškovi? Pokud vám spolehliv? ud?lá radost cokoliv s logem Colinovy sedmi?ky, zkuste se inspirovat na webu Tsikolia.cz